VI ØNSKER Å HJELPE FLERE

Rosareke sitt hovedfokus har i mange år hvert her på Hvaler. Her har vi som mål å restaurerer alle våre 9 sjøørretbekker. Les: HVALERBEKKENE: Dette målet er vi fast bestemt på å nå. Men vi ønsker å strekke oss enda lenger i jakten på ødelagte sjøørretbekker. Vi har jobbet hardt for å skaffe oss vår egen MASKINPARK. Maskinene, erfaringene og kompetansen vi besitter ønsker vi å dele med andre. Så fra nå vil vi også hjelpe andre frivillige og foreninger med bekkerestaurering. Vi velger ut to bekker per år i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde, Rygge eller Moss som får vår bistand.

MELD INN DIN BEKK

I foreningen har vi komopetansen som trengs for å sette igang. Ingen forkunnskaper er nødvendig, vi tar hele prosessen fra start til slutt. Vi søker etter eventuelle midler, tar kontakt med grunneiere, fikser tillatelser og lager en komplett arbeidsplan (habitatforbedrende plan). Vi stiller opp med de nødvendige maskiner. Bjørn Tore kjølholt som jobber med dette til daglig er prosjektansvarlig. Det du eller dere skal gjøre er å finne en egnet bekk og stille mannskap til dugnad. Vi tar oss av resten.

Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner vil på grunnlag av det som kommer inn av søknader velge ut to bekker per år. Vi må gå igjennom søknadene og prioritere etter den enkeltes bekk behov og hva vi har kapasitet til. Alle som sender inn søknad skal få et svar og noen gode råd. Arbeidet må foregå i perioden 1 juni til ut oktober.

MINSTEKRAV FOR Å SØKE

 • Det bør være en bekk med en bredde på mindere en 2 meter. (Det er her vi har mest ekspertise)
 • Området som skal habitatforbedres bør ikke være mer en 100 meter langt. (Altså en del av en bekk ikke en hel bekk.)
 • Bekken ligger i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde, Rygge eller Moss.
 • Minst 5 personer som kan stille til dugnad over en helg eller to.
 • En person som tar på seg ansvaret for å vedlikeholde bekken etter arbeidet er ferdig.
 • Vi setter stor pris på om dugnadsgjengen er medlem i Rosareke.

I SØKNADEN

 • Vi trenger litt info om bekken. Lokasjon, om det er gjort arbeid før i bekken og eventuelle undersøkelser.
 • Litt om deg eller dere.
 • Helst informasjon om hvilke som er grunneiere.
 • Har dere egne midler eller materiale som gytegrus og større steiner tilgjengelig.
 • Søknaden merkes MIN BEKK og sendes til forening@rosareke.no

Vi i Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner gleder oss til å komme oss ut på veien. Møte flere som brenner for det samme som oss. Send inn en søknad, kanskje er det DIN BEKK som blir reddet 🙂 Hilsen Bjørn Tore Kjølholt og Christian Lindvall Dahlgren.

STØTT ARBEIDET VÅRT

VÅRE MASKINER

På denne siden kan dere se litt nærmere på våre maskiner og ta en titt på Rosareke sitt nye klubbhus, lager og verksted.

Skroll til toppen