Skal du fiske sjøørret i Sverige?

Fiske sjøørret i Sverige? Det er noen regler du bør få med deg

Den første april så starter mange Nordmenn vandringen over til søta bror kyst for å fiske sjøørret i Sverige. I den sammenheng er det lurt å sette seg inn i de Svenske reglelverket. Jeg skal i hovedsak skrive om fiske på vestkysten og de regler som gjelder for det området.

Svenske regler for fiske etter sjøørret, kortfattet

I kystnære farvann i den svenske sørkysten, som er definert som området sør for Kullen fyr til Blekinge er fiske etter laks og sjøørret forbudt fra den 15 september til 31 desember. På vestkysten må du vente til 1. april før sjøørreten er lovlig.
Minstemål for ørret er 50 centimeter (45 centimeter på vestkysten ). Ved siden av dette er det og verneområder hvor fiske er forbudt.
På østkysten er det ingen generelle forbud etter ørret, men en rekke verneområder som bidrar med å la sjøørret og laks få fred til gyting. Dimensjonene er de samme som langs sørkysten, 50 centimeter. Dette gjelder i havet. I ferskvann og sjøer er det andre regler.

Husk fangstbegrensning! 

For fritidsfiskere i Skagerrak og Kattegat, unntatt i Svinesund og Iddefjorden kan du maks beholde 2 fisker per dag.

Når det gjelder Svinesund og iddefjorden er det egne regler. Her har Norske og svenske myndigheter blitt enige om en felles ordning, Iddefjordkonvensjonen. Avtaleområdet omfatter Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva opp til utløpet fra Nordre Bullaresjø. Sidevassdrag til Enningdalselva og andre vassdrag som drenerer til Iddefjorden og Svinesund er ikke omfattet. Avtaleområdet avgrenses i vest av en rett linje fra Mørvikens sydspiss til Ketterødsudden. I Iddefjorden kan man kun fiske sjøørret  1.april-30.september, minstemål sjøørret her er 40 cm!

Frednings soner ved bekker og elver på Vestkysten

Noen viktige linker når du skal fiske sjøørret i Sverige

Fiskeplasser og generelle tips! : Öringfiske på Västkusten En fiskeguide

Svenske fiskeregler : http://www.svenskafiskeregler.se

Nyttig informasjon: https://www.havochvatten.se/

Skroll til toppen