Korshavnsbekken skal nå kultiveres

Korshavnsbekken et eksempel på godt samarbeid!

Innerst i Korshavnkilen renner det en liten men meget flott sjøørretbekk. Som de fleste bekker her på Hvaler er det god oppgang  av sjøørret i bekken men dessverre en begrenset gyting.  Nederste del er grodd igjen og gyteområdene er fulle av slam og i dårlig forfatning, øvre del er lagt i rør for mange år siden så den delen er nok tapt for alltid. Men Korshavnsbekken har potensiale. Her er det god vannføring, kulverter i bra stand, sist men ikke minst så er bekken velsignet av samarbeidsvillige grunneiere og en velforening som ønsker det beste for bekken!

En gave som betyr så enormt mye!

For en stund siden ble jeg kontaktet av Korshavn velforening. De hadde merket seg aktivitet og fått med seg nyheten om at gytebekkene på Hvaler har fått et nytt fokus som omhandler kultivering og vern. Som forening og kontakt videre med grunneiere stilte de seg meget positive. Foreningen er faktisk så rause at de har gitt et bidrag på kr 20 000,- som skal brukes til å restaurere korshavnsbekken. En slik gave betyr alt og en slik gave gjør det mulig for oss å sette igang arbeidet allerede førstkommende sommer. Jeg og på vegne av alle i Hvaler Jeger og fiskeforening gir et ærbødig takk til Korshavn velforening! Jeg vil samtidig gi et takk til Stiftelsen Korshavn – Frøkengården som er en grunneier ved bekken. Stiftelsen har vist et meget positivt engasjement til prosjektet.  Gaven forvaltes av HJFF.

Denne forsiden kan snart få nytt navn. Status i meget god stand!

Arbeidet starter i sommer og du kan bli med!

Med et slikt bidrag  gitt av Korshavn velforening så har vi plutselig midler til den viktigste oppgaven som er å grave ut den nederste delen av bekken. Her er det et strekke som er nesten fullstendig igjengrodd som igjen gjør oppgangen av sjøørret problematisk. Nå kan vi leie inn en minigraver for å åpne opp dette området. Ikke bare vil dette hjelpe på oppgangen men og bli et fint oppvekstområde for sjøørretyngel.

Strekket markert i rødt skal graves ut. Dette kommer til å gjøre underverker! Grønn strek markerer et flott område med god vannstand og kantvegitasjon.

Litt lenger opp i bekken der den røde streken slutter er det et flott område som huser mye yngel. Her er det fin kantvegetasjon som gir ly for elementene og gode kulper som har bra vannføring hele året. Arbeidet her vil i hovedsak innebære rydding.  Bildet under er fra området vist i grønt. Bildet er tatt sen høst 2016 under en lang periode med tørke. Et godt eksempel på en naturlig og flott bekk. Her svømmer det yngel hele året:)

I enden av dette strekket går bekken under veien og videre forbi frøkengården. Røret / kulverten ligger meget bra til og har en konstant god vannstand. Her får yngelen ly og gytefisken hvile før den skal gå videre oppover i bekken.

Slik skal en kulvert se ut!

På den andre siden av veien så går bekken i et kort strekke langs gjerdet til frøkengården. Dette strekket har en bra vannføring men er grodd igjen og stener har falt ned i løpet. Arbeidet her blir av den enkle sort med rydding og tilrettelegging.  Dette strekket er i dag et transportstrekke for sjøørret men med litt arbeid så kan det tilrettelegges for gyting.

Transportstrekke langs frøkengården
Transportstrekke langs frøkengården. Bildet tatt etter en lang periode med tørke. Det er mer vann i løpet en bildet viser.

Herifra så svinger bekken igjen under veien. Først i en eldre kulvert og videre i et lengre rør under veien. I den eldre delen av kulverten er det faktisk meget gode forhold,  her er det gyting!

Her har jeg krabbet inn i røret fra den andre siden av veien. I enden ligger frøkengården. I denne kulpen gyter sjøørreten! Igjen bildet er fra en tørkeperiode og i så måte viser hvor god vannstand denne bekken har.

På den andre siden av veien så er det et kort men meget flott strekke som er perfekt til gyting. Her går bekken i et naturlig løp med  fin kantvegetasjon.  Arbeidet her blir å rydde, legge ut gytegrus og kanskje stable litt stein slik at forholdene blir enda bedre.

Frøkengården nede til høyre i bildet der den gamle kulverten er. Her er det et kort strekke etterfulgt av enda et rør. Det oransje strekket er et potensielt gyteområde. Dette er en gren av den gamle bekken som nå ligger i rør..
Deler av strekket som går på venstre siden av veien sett nordover. I enden av dette strekket går bekken til venstre under veien. Det er altså kulvert nummer 3 fra bunnen av bekken. For et fantastisk gyteområde!

Bildet under viser bekken fra den andre siden av veien. Her må det ryddes! Kulpene er dypere en bildet gir et inntrykk av. Et meget flott område for gyting. Bra med vann og fin vannhastighet. Med en ryddejobb og gytegrus vil dette bli et meget produktivt strekke!

Oppsummering av arbeidet som skal gjøres

  • Grønt strekke skal graves ut med minigraver.
  • Gult strekke er transport, kulper til yngel og gytestrekke. Her skal det ryddes , legge ut gytegrus og legge til rette for sjøørreten.
  • Oransje streker viser potensielle gyteområder. Skal kartlegges i år for å se om det kan gjøres om til gytestrekke.
  • Blå strek viser der den gamle bekken lå og som nå er i rør.

En liten men meget verdifull bekk!

Korshavnsbekken er liten men den har en fin stamme med sjøørret. Alle kulverter er i god stand og bekken har en bra vannføring. Den største utfordringen her er den nederste delen og mangelen på egnede gyteplasser. Det positive er potensialet denne lille bekken har. Med relativ lite arbeid vil denne bekken kunne mangedoble sin produksjon! Med gaven fra Korshavn velforening så kan altså dette arbeidet starte allerede i sommer. Med andre ord så er korshavsbekken klar for gyting allerede til kommende høst! Dette blir så stas at jeg knapt kan vente 🙂

Arbeidet skal starte en gang i juli / august. Det kommer en prosjektplan i god tid før arbeidet skal starte.

Uten din hjelp blir dette vanskelig!

For å få dette realisert så trenger vi arbeidskraft. Jeg sender ut en formodning til alle som fisker sjøørret på Hvaler. Bli med på denne dugnaden! Vi som er så glade i å høste må og så for fremtiden. Du bør ikke ha noe som helst kunnskap. Ta med en spade og godt humør. Kompetanse og planlegging leveres fra meg og fra Hvaler jeger og fiskeforening.

Korshavn velforening har gitt 20 000 kroner til å redde bekken sin.  Bidra du også!  HJFF har en egen Vipps konto til formålet.

Med dette håper jeg på en flott engasjement og hjelp fra dere som fisker sjøørret! HJFF , Korshavn velforening, undertegnede og grunneiere skal ihvertfall gjøre det vi kan for fellesskapet.

Les også:

Skroll til toppen