Invitasjon til Høstens dugnad

Sjøørretkultivering på Hvaler

Søndag 8 oktober, kl 11 til 16 inviterer jeg i samarbeid med Hvaler jeger og fiskeforening til dugnad ved Korshavnsbekken her på Kirkøy. Kom når du vil og bruk den tiden du har til rådighet, så lenge det er innenfor gitt tidspunkt. Her har vi moralen alle monner drar. 🙂 Arbeidet består i hovedsak av rydding av bekkeløpet, sikre fri oppgang, klargjøring til gyting samt legge ut litt gytegrus. Dette er startskuddet på et prosjekt som til slutt skal redde samtlige sjøørretbekker på Hvaler.

Arbeidsopgaver PDF:

Korshavnsbekken

Korshavnsbekken er en produktiv bekk med et stort nedbørfelt og god vannføring. Det er en relativt kort bekk da den øvre delen ble for mange år siden ble lagt i rør (rød strek). Det positive er at gjenstående bekkeløp har noen flotte gyteplasser og den nedre delen byr på flotte oppvekstvilkår for yngel. Korshavnsbekken ligger godt i terrenget og er på mange måter sikret for fremtidig utbygging og drenering.

Positive grunneiere!

For å få til en vellykket kultivering er man helt avhengig av positive grunneiere. Her er vi veldig heldige da samtlige grunneiere gir en stor tommel opp for dette arbeidet. Ved siden av dette har Korshavn velforening donert et beløp som finansierer deler av prosjektet. Alt i alt er det mange positive krefter som til sammen vil sikre en god sjøørretbekk for fremtiden.

Her et godt bilde som viser hva som må gjøres. Her har bekken fylt seg opp med masse sedimenter og andre elementer. Med litt innsats kan vi lage et godt og produktivt strekke til gyting.

Bli med dette er viktig!

Jeg vil dele opp arbeidet i små grupper hvor alle får sitt eget område og instruksjoner om hva som skal gjøres.  Siden bekken renner i sitt naturlige løp uten noen store inngrep vil det for det meste dreie seg om ganske enkle oppgaver. Flott om de som stiller opp kan ta med seg egne verktøy.

  • Gummistøvler / vadere.
  • Spade / krafse/rake.
  • Trillebår for de som har dette.
  • Smør en matpakke og fyll termosen med noe varmt 🙂

Meld dere på her, trykk på bildet!

Jeg håper virkelig folk blir med på dette viktige arbeidet.  Med innsats her kan vi sammen skape en bekk som vil glede små og store i mange, mange år. Skal man høste må man så 🙂

Det er gode parkerings muligheter nede ved brygga. 

Skroll til toppen