Styreleder Christian Lindvall Dahlgren har ordet:

Rosareke er mer enn en blogg, det er en forening som jobber 100% for å beskytte og styrke sjøørretbestanden vår. Sjøørreten lever i havet, men den gyter i små bekker og vassdrag og der er det store utfordringer. Enormt mange av disse bekkene er allerede ødelagt. De er forurenset, gjengrodd, lagt i rør eller ødelagt av utbygging. Sjøørreten trenger all den hjelpen den kan få, og om vi fiskere bidrar på den riktige måten kan vi virkelig gjøre en stor forskjell!Rosareke jobber derfor med kultivering av sjøørretbekker, miljøtiltak, opplysning, kurs og opplæring. Vi jobber målrettet for å utvide det biologiske mangfoldet i sjøørretens habitat og å dele gleden med å fiske sjøørret. Foreningen for sjøørretens venner har den ivrige fiskeren, NJFF ambassadøren og sjøørretblogger Bjørn Tore Kjølholt som daglig leder. Bjørn Tore skal med kunnskap, innsats og engasjement bidra til en sikrere fremtid for denne fantastiske fisken.

Foreningens arbeid tar utgangspunkt i Hvaler og Oslofjordområdet, men vi har som mål å spre virksomheten vår til hele landet.Arbeidet vårt er godt i gang! I 2017 og 2019 ga vi med uvurderlig hjelp fra frivillige nytt liv til Korshavnbekken på Kirkøy, les mer om dette her. Dette arbeidet alene kommer til å gi oss tusenvis av nye sjøørret i fjorden. Neste prosjekt er Langekilbekken på Vesterøy. Her har vi fått tillatelse fra fylkesmannen til å utføre den samme jobben vi gjorde i Korshavnbekken. Det jobbes også med Spjærbekken. I nær fremtid skal denne bekken få et nytt liv.  

Målet er en rehabilitering av alle disse sjøørretbekkene

Rosareke – Foreningen for sjøørretens venner er en selveiende frittstående forening med medlemmer. Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og enhetsregisteret. Foreningens arbeid finansieres av medlemskontingenter, midler fra grasrotandelen og økonomiske bidrag fra private og offentlige samarbeidspartnere og støttespillere.

Medlemskap koster kun 150 kroner per år og foreningen er åpen for alle. Alle inntekter går uavkortet til det viktige arbeidet vårt. Som medlem i Rosareke får du 10% rabatt på nesten alle dine kjøp i nettbutikkene til våre samarbeidspartnere skittfiske.no og skittjakt.no. Hvis du er like glad i å kjøpe fiske-, jakt og friluftsutstyr som de fleste av oss vil du faktisk tjene penger på å melde deg inn i Rosareke!

Vil du bidra? Vi trenger og tar imot all hjelpen vi kan få! Nye medlemmer, grasrotandelen, frivillig innsats, utlån av maskiner, økonomiske bidrag og gaver er helt avgjørende for arbeidet vårt. Velkommen til Rosareke – Foreningen for sjøørretens venner!