Sjøørret i Danmark – Fiske sjøørret i danske elver og bekker

En gang på tidlig 90 tallet jobbet jeg på min onkel sitt trykkeri i Hemsedal. Plutselig en morgen kommer onkel bort til meg og spør om jeg kan hjelpe han med en oppgave han har fått av sin gode venn Gert Midtgaard fra Danmark. Han skulle fiske laks i Norge og var på jakt etter fluemønstre til den elven han skulle reise til.

Laks er ikke min sterke side og siden dette var før internettet sin tid så tok jeg telefonen fatt. Etter noen få samtaler var oppskriftene i boks. Husker det var navn på fluer som var helt ukjent for meg, men jeg noterte de ned og ringte de over til Gert.  Jeg ble faktisk med på denne turen og det var her jeg ble kjent med denne fiskegale Dansken. Men ofte som det er med nye bekjentskaper de kommer og går.  Årene gikk, onkel solgte trykkeriet og kontakten med Gert ble borte i tiden. Men i 2016 fikk vi igjen kontakt. Tragiske tilfeldigheter, Internett og en felles interesse for fiske visket fort bort de 25 årene. Gert har nå blitt pensjonist og nyter all ledig tid til sin favoritt hobby.

Jeg følger ivrig med når han legger ut bilder fra sitt fiske paradis i Canada og sjøørretfiske fra de danske elver og bekker. Vi som fisker sjøørret tar ofte turen over til Danmark eller Sverige for å jakte de riktig store klubbene. Gjenganger her er kystfiske men det er og andre muligheter man kan prøve i jakten etter drømmefisken. Gert gir oss med dette et innblikk og litt info om sjøørret i Danmark.

Gert Midtgaard

 

Sjøørretfiske i Danske elver

De fleste forstår nok godt Dansk så jeg tar meg ikke bryet til å oversette materiale jeg har fått fra Gert 🙂

Fredningstid:

Sjøørret i Danmark har et  mindstemål på 40 cm og havørreden er fredet i vandløb fra 1. november til 1. februar dog kan der lokalt være udvidelser af fredningstiden.

Efteråret byder som regel på godt havørredfiskeri i de danske åer. Her lidt inspiration til syv populære jyske havørred åer der traditionelt fisker godt på denne årstid. Gå på Google og se følgende åer.

 • UGGERBY Å. Nord Jylland, fisker bedst sidst på sæsonen
 • VOER Å. Nord Jylland et forholdsvis lille vandløb
 • LINDENBORG Å. Nord Jylland er en af Jyllands bedre havørred åer
 • SIMMERSTED Å. Midt Jylland en perle som normalt fisker godt sommer og efterår
 • KARUP Å. Midt Jylland er nok toppen af havørred åer i Danmark, med 254 km å stræk og et hovedløb på 75 km er altid god for en trofæ fisk.
 • VEJLE Å. Syd Jylland er oppe mellem de bedre havørred åer i dag
 • KOLDING Å. Syd Jylland kan svinger meget undersøg forholdene inden du fisker i der.

Der findes mange flere åer som har en god bestand af havørred og laks kan nævne Storåen ved Holstebro, Skjern å, Varde å, Ribe å, Gram å, Gels å, Brede å mf.

Olaf Solberg Sjøørret på 8,5 kg fra Storåen
Her en sjøørret som en kompis til Gert fikk i en Dansk elv våren / sommeren 2016

Havørredfiskeri i åen om sommeren

At jage efter havørred i åen er en kombination af mange ting teknik, taktik, fauna, naturen det hele får adrenalinen til at pumpe rundt i kroppen. Der findes intet der slår oplevelsen en tidlig morgen eller aften ved åen, havørreden gemmer sig et eller andet sted i dybet under brinken eller vandplanterne. De er der, men kan være svære at fange og ofte umulige, at få øje på.

 

Havørredens standpladser i åen

Havørreden står på den samme standplads hele dagen, og bevæger sig kun sjældent ud af sit skjul. Om natten bevæger den sig væk fra standpladsen i jagt på et nyt (og bedre) længere oppe i åen. Derfor kan man også være ret sikker på at der står en havørred på en oplagt standplads.

 Gemmesteder

Hvis man læser om havørredfiskeri i åen, ved man at havørreden kan lide at ”gemme sig” Det kan være dybe brinker i åen som er udhulet af strømmen gennem årene det kan være udhængende træer og buske siv eller vandplanter alle steder hvor havørreden kan gemme sig til det bliver nat, hvor den måske vil komme frem og slås for en endnu bedre standplads.

2,2kg midt på dagen ikke dårligt Karup å. 2.August. Fisker Gert

Sving

I de store og dybe sving, er der næsten altid gevinst i form af en havørred, og i nogle tilfælde flere. I svingene er der ofte forholdsvist dybt, og havørreden stå som regel og trykke sig.

Strømlæ

Strømlæ finder havørreden til dels i sving bag grøde, sten rødder på bunden af åen eller under brinken. Mange pladser er svære at affiske, men med lidt tålmodighed og dygtighed kan det lade sig gøre. Man skal kalkulere med at miste grej sådan er havørredfiskeri i åen.

Hvordan fanger man havørred i åen?

Der er mange måder at fange havørred i åen på. Havørreden har det som laksen, den tager ikke føde til sig   imens den opholder sig i åen. Grunden til at havørreden hugger formodes at ligge i, at den til enhver tid forsvarer sin standplads. Det gør den ved at opføre sig aggressivt og hugger efter alt som truer dens standplads.

Analysere åen når du fisker efter havørred hvor kan det tænkes der er en standplads. Når du lægger snøren ud er det om at få agnet så tæt på hvor du mener standpladser er. Det gælder ikke bare om at have et præcist kast, men også om at udnytte strømmen i åen til din fordel. Hvordan vil strømmen og dit agn samarbejde for at føre agnen så tæt på standpladsen som muligt.

Selvom havørreden ikke indtager føde i åen den første tid har den stadig sine hugreflekser. Derfor kan ny opstegne havørreder være lettere at fange end de fisk som har opholdt sig i åen i længere tid.

Havørred i åen spin

Havørredfiskeri i åen med spinnestang handler om præcise kast samt udnyttelse af strømmen i åen for at få din spinner/wobler/blink så tæt på havørredens standplads som muligt.

Wobler

Havørredfiskeri i åen med wobler har en klar fordel i forhold til blink og spinner. En flydende Wobler kan bruges lad strømmen føre wobleren henover fiskens standplads, inden man starter ind spinningen. Mange bruger en leddelt Wobler, smag og behag.

Spinner

Der bruger ofte spinnere til havørredfiskeri i åen. Som oftest fiskes opstrøms, altså kaster op imod strømmen,  mange fisker nedstrøms med spinner den kommer hurtig til bunden men der skal spinnes meget hurtig ind for ikke at få spinneren til at hænge fast i bunden. Spinneren har den fordel at du kan fiske lige under overfladen eller ved bunden hvor havørreden som regel står ved hjælp af strømmen og et godt kast, kan den fiskes helt ind under brinker buske og træer. Spinneren skal trækkes ind i et tempo så bladet roterer, men heller ikke meget hurtigere. Jo hurtigere du fisker din spinner, jo højere vil den gå i vandet og ved havørredfiskeri i åen gælder det om at komme så dybt som muligt. Derfor skal du kun lige nøjagtig trække din spinner ind hurtigere end strømmen. Ofte vil det være ganske hurtigt, da strømmen løber ret hurtigt specielt efter et godt regnfald. Og hastigheden på din spinner er også afgørende for dit fiskeri. Fordelen ved at fiske spinneren hurtigt er at havørreden får kortere tid til at tænk sig om, og derfor falder hugget ofte som en ren refleks. Havørredfiskeri i åen med spinner er derfor en balancegang imellem hastighed og dybde. Det er to ting der modarbejder hinanden, og det gælder om at finde en gylden mellemvej. Langsomt nok til at spinneren går langs bunden, men stadig så hurtigt som muligt.

Når jeg fisker opstrøms med spinner i åen, er det som regel med korte og præcise kast. Jeg starter jeg med at fiske på de standpladser jeg er modsatte brink. Når jeg har kaster spinneren ud lader jeg den synke nogle sekunder afhængig af hvor dyb åen er, inden jeg starter med at spinne ind. Efter at jeg føler modsatte brink er af -fisket hvor jeg har prøver at få strømmen til at føre spinneren hen over standpladsen, fisker jeg egen brink godt af. Når man fisker ved egen brik er det nemmere at komme helt ind til standpladserne ved at føre stangspidsen ned til vandet og styre spinneren helt ind tæt på den formodede standplads.

Valg af spinner er relativt afhænger af hvor der skal fiskes, størrelsen på åen hvor meget vand der er. mindre åer 1,5 – 2,5 meter brede vil jeg vælger Mepps spinner   str. 2/3 kobber. Den kan komme ned i de dybeste huller, Mepps spinnere starter med at rotere, lige så snart du starter med at spinne ind. Større vandløb tungere Mepps som er tungere og dermed går dybere.

Mede – orm

Denne fiskemetode er en af de mest effektive til havørredfiskeri i åen. Når man fisker med orm kommer man helt ned til bunden hvor fisken står.

Med prop

Når der fisker med orm i åen, gøres det som oftest med prop. Op sættet til havørredfiskeri i åen med orm er simpelt. Prop, nogle splithagl ca. 30 cm over krogen som påsættes to-tre orm. fiskedybden så man kommer ned i  de dybeste huller. Normalt er at have 1,5-2 meter imellem prop og krog. Proppen kastes ud langs kanten af åen, således at den driver med strømmen så tæt på modsatte brink som muligt. Grødebuske midt i åen, kan også være en oplagt standplads som man effektivt bør fiske på med prop og orm. Ud med proppen så den driver igennem grødebusken, det kan muligvis få havørreden til at hugge efter ormen. Med den meget line ude mellem prop og krog, er det vigtigt at man hele tiden holder øje med proppen, og giver et hurtigt tilslag, når den går under.

Vådfluefiskeri..

Den nemmeste form at gå i gang med er det ”gammeldags” vådfluefiskeri. Her fisker man vandet af med en eller flere synkende fluer, medens man bevæger sig nedstrøms. Kastene lægges skråt over mod den anden bred, og fluerne trækker tværs over åen. Vel ovre, lader man fluerne hænge lidt langs ens egen bred, inden de tages af vandet og et nyt kast laves. På den måde affiskes hele åen og man prøver at finde en hugvillig fisk. Dette er den klassiske måde at fluefiske på og svarer til det, som både havørredfiskere og laksefiskere laver.

Strømmen hjælper fiskeren, både med at rette kastet ud og med at give fluerne liv, derfor er vådfluefiskeriet ideel for begynderen. Ulempen er at fiskene kan se fiskeren fordi man går nedstrøms i åen, så det kan godt betale sig at kaste langt og holde en lav profil. Er der meget grøde i åen, kan det være svært at komme til fiskene, og vådfluefiskeriet er bedst først og sidst på sæsonen, hvor åen er mest åben. Det gælder om at få fluerne så tæt på brinken eller grøden som muligt, eller ned i hullerne, for at finde de bedste fisk. Ved at mende linen kan man henholdsvis give og tage farten af fluernes drev og på den måde styre affiskningen.

Streamerfiskeri.

Fiskeriet med streamere ligner i store træk vådfluefiskeriet, men dyrkes mest med synkende line og oftest kun med en flue på forfanget. Det er mest effektiv forår og efterår, hvor åen er mere fri for grøde og man fisker altid nedstrøms. Den store forskel ligger i fluen, for en streamer er en flue med en lang silhuet. Man siger populært at streameren skal imitere en lille fisk, og det er der ingen tvivl om at nogle, f.eks. Kristine Keeler og Alexandra gør. Ligeså nogle af de moderne kunsthårsstreamere.

Men streameren kan også være en provokationsflue, der ikke ligner noget levende, men stresser fisken til at hugge. Se blandt andet Mickey Finn og Cardinalstreameren. Ved streamerfiskeriet er det vigtigt at fiske fluen hurtigt og give den meget bevægelse i vandet. Fisken må ikke få for lang tid til at se fluen, men skal beslutte sig i et splitsekund. Fluen bliver taget i en vending og ofte hårdt, derfor er et forfang med en 0,25 mm spids god. En slank, letdresset rørflue kan også være god til dette fiskeri, hvis man gerne vil have variationsmuligheder.

Store bækørreder æder store fødeemner, ikke mindst småfisk, og er ikke flinke til at tage insekter på overfladen, og derfor er en  streamer god. Man skal forvente at man ikke får så mange hug, som hvis man sætter en almindelig vådflue på forfanget. Til gengæld er det som oftest gode fisk, der hugger, og har man en stor bækørred ”gående” er streameren værd at prøve.

På bund

I mindre vandløb fiskes der typisk uden prop fordi proppen gør det sværere at kaste præcis pga. den lange line imellem prop og krog. Kast ormen ud på samme måde som hvis du fisker med prop, lad strømmen føre ormen ned forbi standpladser. Hold hele tiden kontakt til krogen det er vigtigt ormen driver på bunden med samme hastighed som strømmen, derfor skal der typisk heller ikke mere end ét splithagl på. Når din orm stopper på bunden, løfter du stangen, og mærker om der er fisk. Ofte vil krogen sætte sig i bunden, men med et forsigtigt løft kan du ofte få den fri igen, og den kan fortsætte med at drive nedstrøms. Mærker du fisk når du løfter stangen, giver du straks tilslag

Tips til havørredfiskeri i åen

 • Hold afstand til åen når du ikke fisker – Havørreden bliver let skræmt både for din egen, men også for andre fiskeres skyld.
 • Fisk efter regnvejr –  men på faldende vandstand ikke umiddelbart efter, alt afhængig af hvor hurtig åen afvandes. Vandet skal gerne være lidt grumset
 • Umiddelbart før bro – i de lyse timer skyggen fra broen kan skræmme fisken så den ofte står der.
 • Kend din å –  læs dit fiskevand kendskab til standpladserne er guld værd få tips af erfarne fiskere ved åen
 • Fisk tidlig morgen eller sen aften den gyldne time er lige omkring solnedgang, hvor havørreden bevæger sig væk fra sine standpladser, og de er nemmere at komme i kontakt med for lystfiskere.
 • Bevæg dig roligt langs åen brug naturen som naturligt skjul og gem dig bag buske, siv eller andet ved åen, snig dig ind på de gode standpladser.

 

Sjekk ut Nordmannen Olaf Solberg sin fantastiske laks tatt i Danmark 19. april 2012. Vekt 20,4 kg!!

Fiske Eventyr Canada!

Gert har familie i Canada og der jobber han også som guide og reise leder i firmaet FiskeEventyr. Snakker om en privilegert pensjonist! Jeg har sett en del av fiskene de får her nede og jeg har 2 store drømmer her i livet. Den ene er en tur til Kola for å fiske monster brunørret den andre er en reise til Canada! 4 typer laks, mega store regnbueørreter og gigantiske stør!

Fisker. Gert Midtgaard

Her er deres Hjemmeside:

Gert Midtgaard

Gert er en lidenskapelig fisker og en fantastisk guide. Om dere går med en drøm om å fange den riktige store fisken så ta kontakt med Gert. Han har ihvertfall min beste anbefaling!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.