Sjøørretbekkene på Hvaler trenger hjelp

Sjøørretkultivering på Hvaler

Vi har mange gytebekker her på Hvaler men dessverre så er disse i et stort forfall. Det gode fiske etter sjøørret rundt våre øyer er prisgitt godt arbeid gjort av våre naboer i Fredrikstad, Halden og Sverige. Undersøkelser gjort i Hvaler bekkene viser en meget begrenset produksjon av stedegen sjøørret. Erfaringer fra tidligere kultivering gjort av Hvaler Jeger og Fiskeforening viser derimot et enormt potensiale. Arbeidet de gjorde i dypedalsbekken ga umiddelbare resultater! Det er dette arbeidet vi nå skal fortsette. Målet er at alle våre bekker skal kultiveres og vernes for fremtiden. Men for å få dette til så trenger vi hjelp og en omfattende dugnadsånd.

Et godt eksempel på god sjøørretkultivering
Etter sjøørretkultivering av Dypedalsbekken på Spjærøy Hvaler. Så fint kan det altså bli!

Skal vi få dette til må vi dra lasset sammen!

Sjøørretbekkene på Hvaler er på mange måter i en meget heldig posisjon. Selv om forfallet i de fleste bekker er stor så er det samtidig håp. Med relativt enkle grep kan vi gjøre om disse bekkene til de reneste klekkemaskinene for sjøørret. Det er relativt små vassdrag og mye av arbeidet kan utføres med spade og trillebår. Vi har og masse kunnskap opparbeidet av Hvaler jeger og fiskeforening. Statens naturoppsyn og fylkesmannen er godt kjent med prosjektet. alle er optimistiske og vil dra i samme retning. Det skal og gjøres et stort arbeid mot de lokale grunneiere. Det å få informert og inkludert grunneiere er helt nødvendig i en slik prosess.

Men vi står og ovenfor en kjempe stor utfordring og det er deg og meg, frivillige. Uten frivillige vil dette prosjektet dø ut! jeg skal komme nærmere tilbake til dette lengre ned i artikkel.

Arbeidet starter med å sette opp fredningssoner!

sjøørretkultivering på Hvaler
Haakon fra SNO en optimistisk og kunnskapsrik herremann.

Vi har plukket ut 9 bekker som skal kultiveres og vernes for fremtiden. Første skritt er å sette opp vern i utløpet av disse bekkene. Haakon B Haaverstad fra SNO og Leif – Roger Karlsen fiskeforvalter fra fylkesmannen sitt kontor har bidrat med skilt og arbeid med å få disse opp. Jeg bruker herved anledningen til å si tusen takk til Haakon og Leif-Roger som snude seg rundt og agerte umiddelbart på henvendelsen. Strålende!

Åpenhet gir rom for et bedre vern!

Vi har valgt å gå ut offentlig med informasjon som viser hvor disse bekkene befinner seg. Årsaken til dette er et håp om å fremskaffe engasjement fra dere som har en interesse og som besøker disse områdene.  Vi håper at alle bekkene har fått skilt før utgangen av april. Dere som besøker områdene kan hjelpe til med følgende.

 • Passe på fredede områder. Informere de som ikke vet hvor grensene går.
 • Se etter ulovlige garn. Dette gjelder forøvrig alle andre plasser også men disse områdene er ofte utsatt.
 • Meld i fra om dere ser forurensning eller døde fisk.
 • Ser du mink så meld i fra til en lokal jeger. Martin Brenne er meget dyktig og setter pris på lokasjoner hvor mink er observert. Dere finner han på facebook. 

Rød ring markerer fredningssonen, all fiske innenfor denne sonen er forbudt! Flott om dere setter dere inn i dette. Hver bekk får 2 skilt. Det ene skiltet blir plassert der det er best synlighet. Det andre skiltet blir plassert ytterst i sonen, det er altså det ytterste skiltet som er grensen!

Korshavnkilen Kirkøy.
Dypedalsbekken. Spjærøy.
Spjærbekken. Spjærøy
Langekilbekken, Vesterøy
Lerdalsbekken, Vesterøy
Holtekil/svanekilbekken, Kirkøy
Kjennvikbekken, Kirkøy
Urdalsbekken, Kirkøy
Botne og leretbekken, Kirkøy

Vi er nesten i mål men nå må vi få meg og deg på banen!

Som nevnt over så er det små bekker med relativt korte løp. Arbeidet blir i hovedsak følgende:

 • Rydde bekkene slik at vannet renner fritt.
 • Tiltak i transportetappene. Fra kile til bekk, de fleste bekkene er gjengrodd av siv.
 • Bygge noen terskeler for å opprette vannmagasin.
 • Legge ut gytegrus.
 • Sikre god kantvegetasjon.
 • Passe på slik at områdene rundt bekkene ikke dreneres av jordbruk, bebyggelse osv.

Her er det litt informasjon til deg som ønsker å bidra.

Hvaler jeger og Fiskeforening er nøkkelen til suksess. De er lokalkjente, har engasjerte medlemmer og masse kompetanse. Det er de og fiskeutvalget i foreningen som bidrar med planlegging, søknader til fylkesmannen og som forvalter midler som kommer inn til prosjektet.  Du kan bidra med følgende!

 • Send din interesse til forening@rosareke.no Da kan vi sende deg informasjon om når og hvor dugnaden starter.
 • Pass på og informer folk om våre fredede soner.
 • Del denne informasjonen slik vi når ut til flere!

Alle bidrag som kommer inn går uavkortet til Hvaler bekkene, her er det ingen konsulent tjenester eller andre unødvendige ting. Pengene skal brukes til å leie inn for eksempel minigraver, materialer til terskler, gytegrus og andre viktige elementer i bekken. Det er ikke ofte jeg stiller meg med hatten i hånda men det gjør jeg nå! Please med sukker på toppen bli med på dette prosjektet. Engasjer deg slik vi kan sikre disse verdifulle bekkene for fremtiden.

Arbeidet starter allerede til våren! 

 • Første bekk ut blir den fantastiske bekken i Korshavn. Informasjon om denne bekken følger snart.

Deler ut en personlig takk til SNO, HJFF, Fylkesmannen sitt kontor og alle andre som har engasjert seg!

Les også:

Skroll til toppen