Fang og Slipp kultivering eller dyreplageri?

Fang og slipp skal utføres på en forsvarlig måte! Det er velferdsmessige utfordringer med fang og slipp, men disse utfordringene kan reduseres ved bruk av egnet fiskeredskap og fiskemetode samt skånsom håndtering av fisken. Det forutsettes at kun uskadet og levedyktig fisk settes tilbake. For å få dette til vil jeg anbefale noen enkle råd og […]

Fang og Slipp kultivering eller dyreplageri? Read More »