Yrkesfiske eller tyvfiske?

De siste ukene har jeg observert noe rart..

For en uke siden fikk jeg inn en rapport fra noen unge sjøørretfiskere. De hadde dratt i land nesten 40 meter med ruser som lå helt inntil land. Sjøørretfiskerne reagerte da redskapen lå strategisk til i gytetiden inntil land ved en kile der sjøørreten går inn. De viste at umerket redskap er ulovlig og med det dro de bruket helt og uskadet i land, de la det på en plass der det var lett å finne. De ble observert mange sjøørret og ål rusene, de ble alle satt fri.  De involverte har i ettertid blitt informert om at det ikke er lov å trekke umerket redskap. Saken ble rapportert til SNO og politiet. Koordinater delt slik at yrkesfiskeren kunne få tilbake utstyret sitt.  Flue fiskerne mener utstyret var umerket fiskeren noe annet så der endte denne sak. Her er bilde som viser hvor rusene var lagt ut.

Enda en observasjon og den kommer fra meg

I dag fant jeg ikke mindre en 6 ruser hvor flere var satt i lenke. Holtekilen Kirkøy som har tre gytebekker for sjøørret. Alle “bruka” hadde lange fangstnett. Lignende utstyr og fiskemetode som guttene nevnt over.  Dette hadde vel ikke vært noen sak men når fire av seks ruser er umerket, to knapt leselig, to innenfor 100 meters belte og samtlige på strategiske sjøørretplasser da reagerer man! 

Denne umerkede rusa var satt rett ved en sjøørretbekk!

Jeg har tatt bilder og rapportert følgende sak

Klok av erfaringen til gutta nevnt over har jeg i dag latt utstyret ligge i fred. Noe av det måtte jeg løfte på da det satt seg fast i båten. Etter jeg fikk løs de små umerkede blåsene ble rusene satt pent tilbake. Jeg skal her vise dere et kart som viser hvor rusene ligger. Merk de to gytebekkene markert.

Som dere ser er hele kilen bomba med “åleruser”. Strategisk plassert fra land og rett ut. Jeg noterer meg noe som er litt merkelig. Ål er fredet og med det rød-listet. Noen få yrkesfiskere har fått lov til å utøve noe som heter forskningsfangst på ål. Dette fisket kan foregå fra 17 juli til og med 31 oktober. Det som er rart er at dette området og ved Bjørbevågkilen har stått urørt frem til nå. Men akkurat nå som sjøørreten er på vei opp i bekkene dukker denne redskapen opp. Rett ved gytebekkene og akkurat der sjøørreten vandrer. Spørsmålet jeg naturlig stiller meg selv er om dette er tilfeldig?

Med bilder og video kan dere dømme selv

Jeg klarte faktisk å finne frem til yrkesfiskeren som har satt denne redskapen. Jeg ringte han og høflig informerte om at det ligger ulovlig og umerket redskap i Holtekilen, flere innenfor 100 meter grensen. Han bekreftet eierforhold til redskapen men benektet at det var umerket. Jeg sa at jeg hadde bilder og video men da ville han ikke snakke mer og la på røret.  Det er altså 2 av rusene som er merket. Det ene med reg nr Ø-79 og det andre klarte jeg såvidt å tyde til Ø-71, det var sistnevnte reg nr som ga meg eieren av utstyret.  Et par av blåsene har nok hatt et reg nummer men er delvis eller slitt bort. Er det tilfeldig at man legger ut så små blåser hvor de fleste er umerket og de få som har skrift knapt leselig?

Plass nummer 1: Mine øyne leser reg nr: Ø-79-H. (reg nr eksisterer ikke hos fiskdir)

Plass nummer 2. Jeg kan kanskje skimte Ø-71.. Legg merke til bekken som er inne ved land.

Plass nummer 3. Er det noen som kan se noe merking på denne blåsa?

Plass nummer 4. Sjøørretbekk rett inn.. Ser noen noe merking?

Plass nummer 5. Noe merking?

Plass nummer 6. Innenfor 100 meter sonen. Kan tyde et nr men er det lov å sette ved en bekk?

Jeg skal ikke dømme men jeg noterer meg følgende.

Jeg har prøvd å finne Ø-79 men det var litt vanskelig..

Dere kan jo lete selv på fartøyregisteret: www.fiskeridir.no/register/fartoyreg/

Jeg har i dag tatt bilder og rapportert saken til SNO og ulovligegarn.

Det jeg lurer ille på er om dette fartøyet / fartøyene har dispensasjon til å bedrive forskningsfangst i det hele tatt?  Hadde redskapen hatt riktig merke så hadde denne mistanken frafalt ganske så fort.

Men det som er sikkert er at jeg reagerer når jeg ser slikt som dette! Det er ikke sikkert de bevist jakter sjøørret men når redskapen er umerket, innenfor 100 meters sonen og eier legger på røret så har man en grunn til å bli mistenksom! Når man legger ut mengder med redskap rett før gytetiden, midt i vandringsmønsteret og rett utenfor gytebekkene bør man opptre varsomt og korrekt.

Som sagt jeg dømmer ingen jeg bare noterer følgene med tekst, bilder og video. Alle rusene hadde forøvrig kun en blåse og flere av rusene bar tydelig preg av lang tid i sjøen. Hvor lenge har dette fisket foregått?

Oppdatering 29.09.18

Etter samtale med den første fiskeren som benektet at dette var umerket og la på røret har jeg i dag fått en telefon fra den andre fiskeren involvert. Dette var en rutinert yrkesfisker som presenterte saken på en høflig og saklig måte. De har dispensasjon på forskningsfangst etter ål.  Det ble en hyggelig samtale hvor vi begge ble litt klokere og fikk en bedre forståelse av hverandres interesser. Det jeg merket og vet fra før er verdien av yrkes og kystfiskere. De som opererer lovlig gjør en god jobb blant annet innen bestandovervåkning.  Observasjoner gjort av disse er av stor verdi for oss alle. Jeg fikk og et  innblikk i hvordan det er å bli frastjålet verdifullt redskap.  Det at utstyret blir stjålet er en utfordring for fiskeren, jeg kan forstå det. Tiltaket / forklaringen de da kan bruke er små blåser (vak). Ofte er det vanskelig å merke disse på en skikkelig måte.

Jeg har som sagt en forståelse for yrkesfiskeren, men jeg mener fremdeles de kunne ha løst problemet på en annen måte. Jeg tror at sjansen for å miste umerket redskap er større en om det er merket på en profesjonell måte. Selv om man ikke har lov til å dra på land umerket redskap så er det nok en del som praktiserer dette. Det er mange årsaker til at god merking er påbudt.  Setter en yrkesfisker umerket redskap i et område med gytebekker og typiske sjøørretplasser så har de beveget seg inn i en gråsone som vi ikke bør akseptere. Det mener ihvertfall jeg.

Med dette håper jeg at de som bedriver lovlig forskningsfangst og tenker på oss som sitter på det andre gjerdet, vi som vil ta vare på sjøørreten. Merk redskapen skikkelig og forhold dere til 100 meters grensen så slipper vi slike saker som dette. Jeg håper også at de involverte fiskerne setter pris på en slik tilbakemelding og rapport. Umerket utstyr som dette kunne også vært tyvfiske etter ål og en direkte trussel til deres levebrød.  Umerket redskap er en trussel for oss begge og der var vi helt enige.

Siste ord er å rapportere umerket redskap! Ta kontakt med SNO eller bruk appen eller hjemmesiden ulovligegarn. 

 

 

 

 

Skroll til toppen