Rosareke tar vare på sjøørreten!

Foreningen

Rosareke Foreningen for Sjøørretens Venner er en ideell organisasjon som jobber hardt for å redde den sterkt reduserte og truede sjøørret bestanden i Oslofjorden. Utgangspunktet vårt er hjemmebekkene våre på Hvaler, men vi er involvert i prosjekter rundt hele fjorden.

Vi jobber for sjøørreten

Rosareke jobber systematisk og går vitenskapelig til verks, i tett samarbeid med grunneiere, private aktører og offentlige myndigheter. Før vi starter arbeidene våre gjør vi alltid en problemanalyse av bekken, vurderer ulike tiltak og legger en grundig plan. Ved siden av det frivillige arbeidet i foreningen driver vi også med dette på profesjonell basis gjennom selskapet Bekkesus AS.

Arbeidet vårt er finansiert av våre medlemmer, Grasrotandelen, loddsalg, sponsorer, samarbeidspartnere og tilskudd. Hvis du vil bidra til å redde sjøørreten kan du melde deg inn i Rosareke, du kan gjøre oss til din Grasrotmottaker hos Norsk Tipping, du kan bli med på dugnader eller støtte oss på andre måter. Sjøørreten trenger DIN hjelp! Som medlem i Rosareke støtter du ikke bare en god sak og bidrar til at vi får mye mer fisk i fjorden, hvis du blir totalmedlem får du gratis lodd i det årlige lotteriet vårt hvor du kan vinne flotte premier.

Takk for at du er med på laget og velkommen til Rosareke Foreningen for Sjøørretens Venner!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Tore Kjølholt- Daglig leder
Christian Lindvall Dahlgren-Styreleder

Kontakt oss

Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner. Lammenes 30, 1680 Skjærhallen. E-post: forening@rosareke.no

En av våre fantastiske sjøørretbekker på Hvaler. Bjørn Tore i sitt rette element.
Skroll til toppen