Noen viktige verktøy, linker og tips til sjøørret

Bli rosareke medlem!

Du kan nå hjelpe sjøørreten. Du kan støtte mitt arbeid her på bloggen og samtidig spare penger på fiskeutsyr! Meld deg inn som rosareke medlem og mota 10% rabatt på dine kjøp hos SkittFiske!

Fargeguide for sjøørret: Denne guiden har Asgeir Alvestad laget for sjøørretfiske, den viser hvilken farge som vanligvis fisker best i forhold til overflatevann temperaturen. Som Asgeir selv sier dette er ikke løsningen til fast fisk men et av mange verktøy på veien. Dette er et godt tips til sjøørret til valg av sluk.

fargeguide

Tips til sjøørret – Google kart over Hvaler. Dette er et fantastisk verktøy å bruke. Det er her jeg finner nye fiskeplasser.

Ytre Hvaler Nasjonalpark. Hvaler er en nasjonalpark og det er noen regler man bør få med seg.

Regler for fiske etter sjøørret i sjøen: Du kan fiske sjøørret i sjøen med stang og håndsnøre fra land og fra båt  hele året. Det er imidlertid noen viktige unntak du bør kjenne til. Dette gjelder spesielle regler utenfor vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye.

ulovlige garn
ytre

Gjeldfisk, støing og slips. Får du en sjøørret eller laks på kroken som minner om den på bildet så slipp den tilbake igjen!  Den trenger å spise seg opp å få tilbake kreftene etter endt gytesesong. Dette er ikke god mat for oss.

utgytt-sjøørret
Sett sånne tilbake igjen!

«Fang og slipp» skal utføres på en forsvarlig måte

Det er velferdsmessige utfordringer med «fang og slipp», men disse utfordringene kan reduseres ved bruk av egnet fiskeredskap og fiskemetode samt skånsom håndtering av fisken.

Det forutsettes at kun uskadet og levedyktig fisk settes tilbake. Her følger generelle råd for skånsom fangst og håndtering:

  1. Få fisken raskt til land, unngå å kjøre fisken lenge . 
  2. Bruk fangstredskap tilpasset fang og slipp, slik at fangsten blir mest mulig skånsom.
  3. Fjern kroken skånsomt.
  4. La fiske hvile litt i håven før du løfter den ut av vannet.
  5. Hold fisken mest mulig vannrett.
  6. Se til at fisken er uskadet og levedyktig før den slippes løs.

Høye vanntemperaturer er en stressfaktor for fisken. Vis derfor økt varsomhet, la fisken få igjen pusten før du lar den svømme videre.

Fiskere  har et ansvar for å sørge for at «fang og slipp» utøves slik at fiskens velferd ivaretas så godt som mulig.

Følg Rosareke på Facebook og YouTube

Rosareke Facebook
Rosareke YouTube
Rosareke Instagram