Sjøørreten sine hemmeligheter

Forskning avslører sjøørreten sin adferd

Jo mer jeg fisker etter sjøørret jo mer nysgjerrig blir jeg og hvor mer jeg lærer jo flere spørsmål dukker opp.  For eksempel nå som høsten nærmer seg venter jeg på at havet skal nå ca 17 grader eller mindre. Ved denne temperaturen så vet jeg at sjøørreten kommer tilbake til sine faste plasser og eventyret er i gang. Men hvorfor skjer dette? Hva er det som styrer sjøørreten sin adferd? Mange spørsmål blir nok ikke besvart men i denne artikkel kan jeg med stor glede avsløre noen 🙂

Mye av materialet er hentet fra www.oerreder.dk og www.fiskepleje.dk. Informasjon og bilder presenteres med tillatelse fra Martin L Kristensen.

Sjøørreten dykker mye mer en antatt! 

Fra 2012 og frem til 2015 utstyrte DTU Aqua i Danma noe som heter data storage tags (DTS) i bukhulen på 125 sjøørreter. Disse instrumentene kunne måle blant annet sjøørreten sin dybde og temperatur. Data som har kommet tilbake etter denne forskningen har vist en totalt ukjent adferd hos sjøørret bland annet en meget karakteristisk dykkeradferd. Figuren nedenfor viser en 2,5 kg sjøørret fra sin ferd fra bekken den kommer i fra i mai til den vender tilbake i august. Blå = fisken sin dybde Rød=Hav temperatur.

Som grafen over så godt viser kan man se at sjøørreten dykker nesten konstant opp og ned i vannmassene. I gjennomsnitt dykker sjøørreten til en dybde mer en 5 meter ca 20 ganger i døgnet. I gjennomsnitt varer et slikt dykk ca 10 til 20 minutter. Normalt går sjøørreten hurtig ned til en dybde på 10 til 40 meter, det er og målt dykk helt ned til 88 meter! Dette mønsteret gjelder ikke bare denne fisken men et gjennomsnitt som viser den generelle adferd.

Sjøørreten dykker mye men det er i overflaten den lever!

Som vist over så opptrer sjøørreten nesten som en jojo i vannlaget men det er ved overflaten den tilbringer mest tid. Tidlig på sesongen så tilbringer den 65% av tiden på vann som er grunnere en 3 meter, dette er viktig informasjon for oss som fisker! Under så kan dere se en graf som viser dykkemønsteret til 8 forskjellige sjøørret. Som vist er det en individuell variasjon men hovedtrekket er allikevel meget likt. Sjøørreten dykker hurtig ned men snarlig vender de tilbake til overflaten. Så hvorfor i alle dager bruker sjøørreten så mye energi på dette?

Stor variasjon på døgn og sesong

Som sportsfisker er det meget interessant å se på de forskjellige type atferd og dykkemønster avhengig av sesong og ikke minst tid på døgnet. Her er det masse data som jeg virkelig kan kjenne meg igjen i. Om man zoomer inn på en graf så kan man se et helt tydelig mønster som viser en fast adferd.  Den første grafen viser en 10 dagers periode den andre grafen viser en dag.

Det nederste bildet er spesielt interessant. Her har man altså dratt ut data slik at man kan se dykk fordelt ut i fra et døgn i juni mnd.  Det som skjer er at sjøørreten dykker, holder pause og dykker igjen, slik holder den på det meste av dagen. Aktiviteten avtar ca kl 19 og fra kl 21 og frem til kl 03 holder den seg mer eller mindre i ro ved overflaten. Den har altså en pause på natten som varer i 6 til 8 timer. Det er også interessant å merke seg at studier gjort av laks i stillehavet og Atlanterhavet utfører en lignende adferd.

Temperatur og dybde preferanser

Sjøørret og ørret har en trivsels temperatur som ligger på mellom 8 til 14 grader. Er det for kaldt blir fisken treg og er det for varmt vil den slite med oksygenopptaket. Ved siden av dette har ørret og sjøørret en prosess som heter osmose. Det er er prosess hvor fisken må bruke energi på å skaffe seg eller kvitte seg med salt.  For ikke å dø av uttørking på grunn av osmose, når sjøørreten er i salt havvann, må den drikke saltvann og samtidig skille ut salter gjennom gjellene for å opprettholde saltbalansen i kroppen. Jeg har tidligere laget denne artikkelen som beskriver dette. Sjøørret om vinteren.  Det jeg ikke har vært så klar over er hvor viktig temperatur er for en sjøørret som jager etter føde. Her har forsking gitt meg mange gode svar og forklaringer. Mye av dette er nevenyttig info når jeg jakter sjøørret.

Så hvorfor dykker sjøørreten så ofte?

Forsking har vist at en sjøørret lykkes å fange føde 96 av 100 ganger når vannet holder ca 14 grader, denne statistikken faller helt ned til ca 50% ved ca 5 grader i vannet. Svømmeegenskapene til en sjøørret reduseres altså dramatisk ved lavere temperaturer. Vi som fisker mye sjøørret vet hvor mye temperatur har å si på fisket. Skal du fiske på vinteren eller på våren så må du lete opp varmere vann, skal du fiske om sommeren må du lete etter kaldere vann eller vann der det strømmer. Grafen under viser tydelig dette. Når temperaturen i havet er under 10 grader søker fisken etter vann som er varmere en gjennomsnittet, er det varmt søker den kaldere en gjennomsnittet. 

Man kan godt konkludere med at sjøørreten bruker temperatur effektivt til minst to ting. 1: Temperatur for å opprettholde saltbalansen 2: Den dykker opp og ned i vannlaget for å justere kroppen til den temperaturen der den fungerer best. Feks på sommeren da det er 20 grader + i vannet søker den ned i vannlaget for å kjøle seg ned for så å stige opp for å jakte i en kort stund. Så fort kroppen blir for varm så dykker den ned igjen.

Fra forskning til praktisk fiske!

I de Danske studiene så står det at sjøørreten “skyr” temperaturer over 17 grader. Syntes dette var spesielt morsomt da dette står helt til mine egne erfaringer her på Hvaler. Høst fisket starter ved 17 grader :).  Grafer, statistikker og forsking er morsomt men det beste er at dette kan virkelig hjelpe de i det daglige fisket. Med kunnskap vil man forstå og med kunnskap vil du øke dine sjanser for å få en herlig bøy på fiskestanga. Jeg skal nå prøve så god jeg kan å “oversette” denne informasjonen til praktisk fiske.

Det viser seg altså at sjøørret i all hovedsak jager føde i overflaten, dvs under 3 meters dybde. Skal vi lykkes med sjøørretfiske så må vi altså fiske ikke bare fiske på riktig sted men riktig dybde utifra et gitt tidspunkt. Mye vet man fra før men det er så deilig med en bekreftelse 🙂 

 Fiske sjøørret om sommeren: Om vi tar lærdommen fra forskningen så vil sjøørreten i varmt sommervann dykke ned i dypet for å kjøle seg ned. Hvor varmere overflate vannet er jo kortere blir besøkene før den igjen søker mot dypere vann. Jeg har tidligere laget denne artikkelen hvor jeg beskriver dette fisket: Fiske sjøørret om sommeren. Jeg har funnet ut at de beste fiskeplassene er grunne områder som vender ut mot havet, for eksempel ved et strømsund som dette.

Med svarene fra forskningen nevnt over så skjønner jeg godt hvorfor dette er en så bra plass. Rett på yttersiden av disse plassene er det dypt vann og da en kort reise for å kjøle seg ned. Jeg har og merket meg at fisken ikke er der hele tiden men plutselig dukker opp i perioder. Med kunnskapen jeg har nå fått så vet jeg at sommerfiske er litt ventefiske. Finn deg en slik plass og vent! Er ikke sjøørreten der så er den bare en kort tur på dypet for å kjøle seg ned. Herlig info 🙂

Fiske sjøørret om høsten: Det er altså ikke så rart at høsten er min favoritt tid! Jeg har nevnt dette mange ganger og har beskrevet det i blant annet denne artikkelen. Fiske sjøørret om høsten. Med kunnskaper nå opparbeidet sier det seg nesten selv. Temperaturen synker og fra 17 grader og nedover tilbringer sjøørreten lengre og lengre tid i overflaten (0 til 3 meters dybde). Lengre tid i overflaten betyr større sjanse for oss som fisker etter den. Mine gode høstområder er typiske grunne områder som vender mot dypt vann. Igjen dette er logisk med tanke på sjøørreten og dens behov for å variere temperaturen. Fra sensommeren til tidlig vinter synker temperaturen langsomt og det gir et langt og stabilt fiske. Dette bildet under viser en typisk tidlig høst plass som vender mot dypt vann.

Fiske sjøørret om vinteren:  Med vinter så setter jeg definisjonen kaldt vann, kaldere en 6-7 grader. Vinter fisket som jeg og har beskrevet tidligere er en fantastisk opplevelse men også en tålmodighetsprøve. I hovedsak har man to valg enten fiska innaskjærs ved noen varme viker eller utaskjærs i håp om å treffe på noen store griser. Jeg opplevde faktisk dette i fjor. Etter en lang kuldeperiode så kom det en dag med noen få plussgrader. Jeg fikk da en flott sjøørret på 67 cm som faktisk vaket helt inne på grunna.

I dag så forstår jeg at dette var mer en tilfeldighet. Dette var et resultat av sjøørreten sin vandring opp og ned i vannlaget og jeg var der på helt riktig tidspunkt. På vinteren om vannet er skikkelig kaldt som her ca 3 grader vil den gå dypere for å øke kroppstemperaturen. Periode inne på grunna er da korte men effektive. På vinteren så lønner det seg altså å være på samme plass lenge, det vil øke dine sjanser.

Fiske sjøørret om våren: Igjen forskningen gir svar, eller det gir ihvertfall en dypere forståelse. Våren er et eventyr og det er nå du kan oppleve et skikkelig bonanza. Det er en relativ kort periode og svaret på det er igjen temperaturen. Greit det skjer mye på grunna om på våren og sjøørreten utnytter tilgangen på næring men så er det jo slikt at sjøørreten kan ikke utnytte et matfat om temperaturen er for lav. 

Etter isløsningen trekker sjøørreten inn på grunna. Det som skiller dette fisket veldig fra sen vår, sommer, høst og vinter er plasseringen av de grunne områdene. Her er det ofte snakk om kiler eller viker hvor det er langt til nærmeste dyp. Så hva gjør sjøørreten da for å regulere sin temperatur? Jeg kan ikke finne noe informasjon om dette i forskningen fra Danmark men om jeg bruker den kunnskapen og min egen erfaring så kan jeg i det minste dra en litt kvalifisert gjetning…

Sjøørreten er skikkelig opportunistisk og den bruker alle muligheter for å få seg noe mat. Tidlig på våren så klarer den rett og slett ikke å la være så den trekker inn selv om temperaturen er for lav og mulighetene for dypere vann ikke er tilstede. Det den gjør er å ta det med ro etterfulgt av bettperioder, dette har jeg opplevd mange mange ganger. Kanskje det er litt sol som gjør at vannet stiger en halv grad, litt regn eller vind som øker temperaturen. Da bruker sjøørreten vinduet til å gå på jakt. Fakta er at disse områdene er ganske utrivelige for sjøørreten og den ofrer masse krefter og tar en risiko med å oppholde seg her. 

Oppsummering

Det jeg har lært etter å ha lest disse rapportene er at sjøørreten er enda lurere en antatt 🙂 Det at den effektivt bruker vannlagene så til de grader for å justere sin kroppstemperatur er for meg ukjent og meget, meget interessant. Ja jeg har vist at den er vekselvarm og søker vannlagene men ikke at den flyr opp og ned som en jojo. Det at sjøørreten på sommeren besøker topplaget ofte men i korte perioder er nyttig å vite. Det samme skjer på vinteren så i disse periodene er det tålmodighet som gjelder.  Denne forskningen viser også at nattfiske etter sjøørret ikke er så effektivt som det man har trudd. For det første så har den et relativt dårlig nattsyn og man kan se at aktiviteten daler ned på et minimum. Det er rett og slett helt ulogisk for en sjøørret å jakte på natten. Men som med alt fiske så er det bare en ting som er sikkert og det er at ingen ting er sikkert 🙂

Les rapportene i sin helhet her:

Tusen takk til Martin som har gitt meg tillatelse til å bruke materialet! Jeg vil og utøve en takk til alle som bidrar til forskning. Dette er til stor hjelp til oss som fisker men det er av uvurderlig hjelp til bevaring og forvaltning. 

Havørredens dykkeadfærd

Havørredens temperatur- og dybdepræferencer

Hvor har fisken været?

Til vi ses igjen skitt fiske hilsen Bjørn Tore

Les også disse artiklene

Skroll til toppen