Invitasjon til Høstens dugnad

Sjøørretkultivering på Hvaler Søndag 8 oktober, kl 11 til 16 inviterer jeg i samarbeid med Hvaler jeger og fiskeforening til dugnad ved Korshavnsbekken her på Kirkøy. Kom når du vil og bruk den tiden du har til rådighet, så lenge det er innenfor gitt tidspunkt. Her har vi moralen alle monner drar. 🙂 Arbeidet består i […]

Read more
Yrkesfiske eller tyvfiske?

De siste ukene har jeg observert noe rart.. For en uke siden fikk jeg inn en rapport fra noen unge sjøørretfiskere. De hadde dratt i land nesten 40 meter med ruser som lå helt inntil land. Sjøørretfiskerne reagerte da redskapen lå strategisk til i gytetiden inntil land ved en kile der sjøørreten går inn. De […]

Read more
Korshavnsbekken skal nå kultiveres

Korshavnsbekken et eksempel på godt samarbeid! Innerst i Korshavnkilen renner det en liten men meget flott sjøørretbekk. Som de fleste bekker her på Hvaler er det god oppgang  av sjøørret i bekken men dessverre en begrenset gyting.  Nederste del er grodd igjen og gyteområdene er fulle av slam og i dårlig forfatning, øvre del er […]

Read more
Temakveld – Sjøørret – Fiske & Kultivering

Høste og ivareta hører sammen Med godt over 30 fremmøtte ble det en skikkelig koselig kveld ved besøkssenteret til Ytre Hvaler Nasjonalpark. Utrolig flott å se så mange som er interessert i sjøørretfiske og ikke minst sjøørretkultivering. Tusen takk til alle sammen som kom og gjorde denne kvelden til en meget positiv opplevelse!

Read more
Sjøørretbekkene på Hvaler trenger hjelp

Sjøørretkultivering på Hvaler Vi har mange gytebekker her på Hvaler men dessverre så er disse i et stort forfall. Det gode fiske etter sjøørret rundt våre øyer er prisgitt godt arbeid gjort av våre naboer i Fredrikstad, Halden og Sverige. Undersøkelser gjort i Hvaler bekkene viser en meget begrenset produksjon av stedegen sjøørret. Erfaringer fra […]

Read more
Sjøørretkultivering prosjektet på Hvaler

Våre verdifulle Hvaler bekker er truet! I samarbeid med Hvaler jeger og fiskeforening skal jeg nå starte med sjøørretkultivering våre verdifulle sjøørretbekker. Hvaler er et eldorado for alle som vil fiske sjøørret.  Men dessverre så gjenspeiler ikke det gode fisket den katastrofale tilstanden i våre lokale bekker. Sjøørretbekkene på Hvaler er truet og snart vil […]

Read more