Sjøørretkultivering

Spjærbekken

Spjærbekken skal reddes! Spjærbekken har i mange år hatt store utfordringer. I september 2021 ble det lille som var igjen av sjøørretførende strekke gravd opp ved et uhell av Mesta AS. Resultatet per dags er at Spjærbekken per definisjon ikke lenger er egnet som habitat for sjøørreten. Dette kan vi ikke sitte å se på. […]

Spjærbekken Read More »

Korshavnsbekken

Denne dagen har jeg med mange flere gledet seg til. For to år siden stilte en hel dugnadsgjeng opp for å sette i stand bekken i Korshavn. Et formidabelt arbeid ble gjort men vi hadde ikke midler til å få fikset det nederste strekket mot sjøen. Dette strekket har i mange år lignet mer på

Korshavnsbekken Read More »

Skroll til toppen