Sjøørretkultivering

Forslag om forbedret bevaringsstrategi for sjøørreten

Forord De fleste av oss er nå godt klar over den kritiske situasjonen for våre ville bestander av laks og sjøørret. Dette er ikke en nyhet; denne “katastrofen” har blitt varslet i mange år. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning publiserte i 2019 rapporten “Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander”. I 2022 fulgte de opp med […]

Forslag om forbedret bevaringsstrategi for sjøørreten Read More »

Spjærbekken

Spjærbekken skal reddes! Spjærbekken har i mange år hatt store utfordringer. I september 2021 ble det lille som var igjen av sjøørretførende strekke gravd opp ved et uhell av Mesta AS. Resultatet per dags er at Spjærbekken per definisjon ikke lenger er egnet som habitat for sjøørreten. Dette kan vi ikke sitte å se på.

Spjærbekken Read More »

Korshavnsbekken

Denne dagen har jeg med mange flere gledet seg til. For to år siden stilte en hel dugnadsgjeng opp for å sette i stand bekken i Korshavn. Et formidabelt arbeid ble gjort men vi hadde ikke midler til å få fikset det nederste strekket mot sjøen. Dette strekket har i mange år lignet mer på

Korshavnsbekken Read More »

Skroll til toppen